🌻🌻 SALA – BIỆT ĐỘI GẮN KẾT 👬

🧍‍♀️🧍‍♂️ Mỗi cá nhân trong đội ngũ SALA là một cá tính khác nhau- lứa tuổi khác nhau – năng lực khác nhau
🤝 Nhưng khi làm việc trong cùng đội ngũ chúng tôi luôn biết gắn kết với nhau -hỗ trợ nhau hết mình 🤝
⭐️ Người lớn truyền kinh nghiệm cho người trẻ 👨‍💻 ⭐ Người trẻ truyền năng lượng tươi mới cho người lớn
⭐️ Người đi trước chỉ dạy, dìu dắt người đi sau 👩‍🏫 👩‍💻
🥂 Cùng nhau phát huy thế mạnh của nhau, cùng nhau phát triển cùng nhau 🍷 WIN WIN 🍷
☎️ Công Ty CP Địa Ốc SALA
47 Cao Xuân Huy, Tp Buôn Ma Thuột
 
Author
Hoàng Yến Đặng Thị