😷 Chung tay thực hiện 5K phòng chống Covid cùng cộng đồng. 😷

👉Bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ cho mọi người bên cạnh của bạn. Hãy cùng nhau cố gắng thưc hiện 5K để có một cộng đồng an toàn mọi người nha.
P/s: Chúc mọi người hai chữ bình an và sức khỏe dồi dào 🙂
Author
Hoàng Yến Đặng Thị