CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SALA
Avatar

Họ và tên:   Đặng Thị Hoàng Yến

Chức vụ:  Kế toán

Số điện thoại:  0348050017

Email:  hoangyenwork@gmail.com

Số tin BĐS:  0

Chức vụ: Kế Toán
Lời giới thiệu: Người ta nói hát hay không bằng hay hát, đối với tôi công việc cũng vậy nói hay không bằng hay làm, hãy làm việc hết sức và chơi hết mình , hãy cố gắng cùng gia đình Sala ngày một phát triển vững mạnh hơn trên vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này. <3 <3 <3

Các chuyên viên địa ốc khác