Avatar
Họ tên: trungkiensala
Chức vụ: Trưởng Phòng
Di động0968001847
Số tin BĐS: 0