CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SALA

BỨC TRANH KINH TẾ VIỆT NAM 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 QUA NHỮNG CON SỐ

02/06/2023
Trong 5 tháng đầu năm 2023, Tổng cục Thống kê ghi nhận tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giảm nhưng cán cân thương mại vẫn duy trì được mức thặng dư với 9,8 tỷ USD; tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,86 tỷ USD; CPI tăng 3,55%, lạm phát cơ bản tăng 4,83% so với cùng kỳ năm trước;…
Nguồn: Tổng cục thống kê

Tuyển dụng 3 nhân viên kinh doanh Bất động sản tại Buôn Ma Thuột

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật “Ban Mê ơi”

TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA TỈNH ĐẮK LẮK 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

NGÀY TRUYỀN THỐNG NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 29/6

KHỞI CÔNG CAO TỐC KHÁNH HOÀ – BUÔN MA THUỘT