CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SALA

CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Avatar

Dương Thị Lan

Giám đốc

0946991399

duonglan1310@gmail.com

Avatar

Dương Quang Khải

Phó giám đốc

0911172747

Quangkhai1411@gmail.com

Avatar

Trần Trung Kiên

Phó giám đốc

0968001847

trantrungkienbmt91@gmail.com

Avatar

Nguyễn Thị Uyển Nhi

Trưởng phòng

0917299977

uyennhi0007@gmail.com

Avatar

Đặng Thị Hoàng Yến

Kế toán

0348050017

hoangyenwork@gmail.com

Avatar

Nguyễn Thị Thúy Vy

Trưởng phòng

0905259698

nguyenthuyvy201@gmail.com

Avatar

Dương Thị Ngọc Anh

Trưởng phòng

0911701717

ngocanhbds90@gmail.com

Avatar

Hà Huy Tuấn

Chuyên viên kinh doanh

0964304848

Cty.tnhh.mtv.huytuan179@gmail.com

Avatar

Huỳnh Văn Toàn

Chuyên viên kinh doanh

0971222235

vantoanhuynh96@gmail.com