CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SALA

DỰ ÁN THERA PREMIUM PHÚ YÊN

Lô C1, Đường Độc Lập, Phường 9, TP. Tuy Hoà, Phú Yên

Tổng quan