Một buổi đào tạo người mới của gia đình Sala

👉Chuyên đề: “Phân tích thị trường” do PGD KD Dương Quang Khải đào tạo.
🥰Đến hẹn lại lên, đây là một trong số các buổi đào tạo do BLD công ty truyền đạt hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các thành viên mới của Sala. 🥰
🤗Nhìn các thành viên mới tập trung lắng nghe và chăm chú học từ người hướng dẫn 🤗
🎉Chúc cho các thành viên mới của Sala sẽ sớm chốt được hợp đồng trong tương lai gần và cảm ơn những người thầy trong Ban Lãnh Đạo của chúng ta nha 💐💐💐💐
Author
Hoàng Yến Đặng Thị