Diện tích x m = m2 Loại BĐS Nhà phố Cần bán

Bán nhà mặt tiền Nguyễn Trường Tộ 7x25m – 1,8 tỷ

Địa chỉ: , Phường Ea Tam

Giá: 1.8 tỷ

𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐦ặ𝐭 𝐭𝐢ề𝐧 đườ𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐓𝐫ườ𝐧𝐠 𝐓ộ – 𝐏. 𝐄𝐚𝐭𝐚𝐦 – 𝐓𝐩. 𝐁𝐮ô𝐧 𝐌𝐚 𝐓𝐡𝐮ộ𝐭.

𝐆ầ𝐧 𝐤𝐡𝐮 𝐝𝐮 𝐥ị𝐜𝐡 𝐇ồ 𝐄𝐚𝐤𝐚𝐨, 𝐪𝐮𝐲 𝐡𝐨ạ𝐜𝐡 𝐬â𝐧 𝐠𝐨𝐥𝐟𝐟 𝐜ủ𝐚 ᴠɪɴɢʀᴏᴜᴘ.

𝐃𝐢ệ𝐧 𝐭í𝐜𝐡: 𝟕 𝐱 𝟐𝟓 = 𝟏𝟕𝟓𝐦𝟐. 𝐃𝐢ệ𝐧 𝐭í𝐜𝐡 𝐬ử 𝐝ụ𝐧𝐠 𝟏𝟒𝟎𝐦𝟐. 𝐒â𝐧 𝟑𝟓𝐦𝟐

Đườ𝐧𝐠 đ𝐚𝐧𝐠 𝐥à𝐦 𝐬ắ𝐩 𝐱𝐨𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲 𝐡𝐨ạ𝐜𝐡 𝐦ở 𝐫ộ𝐧𝐠 𝟏𝟖𝐦

𝐇ướ𝐧𝐠 𝐁ắ𝐜 𝐠𝐡é 𝐓â𝐲, 𝐩𝐡í𝐚 𝐬𝐚𝐮 𝐕𝐢𝐞𝐰 𝐡ồ 𝐭𝐡𝐨á𝐧𝐠 𝐦á𝐭 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐧ă𝐦.

𝐍𝐡à 𝟑 𝐩𝐡ò𝐧𝐠 𝐧𝐠ủ, 𝟐 𝐖𝐜, 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢ế𝐭 𝐛ị 𝐜𝐚𝐨 𝐜ấ𝐩: 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐚𝐧 𝐧𝐢𝐧𝐡, Đè𝐧 𝐬â𝐧 𝐧ă𝐧𝐠 𝐥ượ𝐧𝐠 𝐦ặ𝐭 𝐭𝐫ờ𝐢, 𝟐 𝐛ì𝐧𝐡 𝐧ó𝐧𝐠 𝐥ạ𝐧𝐡 𝟑𝟎𝐥, 𝐁ế𝐩 đ𝐢ệ𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠, 𝐦á𝐲 𝐡ú𝐭 𝐦ù𝐢, 𝐍ệ𝐦 𝐜𝐚𝐨 𝐬𝐮. 𝐏𝐡ả𝐧 𝐛à𝐧 ă𝐧 𝐠ỗ 𝐆õ Đỏ 𝐧𝐠𝐮𝐲ê𝐧 𝐤𝐡ố𝐢…. 𝐭ặ𝐧𝐠 𝐭𝐨à𝐧 𝐛ộ 𝐧ộ𝐢 𝐭𝐡ấ𝐭 𝐦ớ𝐢 𝟏𝟎𝟎%

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ SĐT: 0911172747 – Quang Khải

Công ty địa ốc Sala địa chỉ: 47 Cao Xuân Huy

Liên hệ ngay