Đô thị áp dụng triết lý kiến trúc chữa lành đầu tiên tại Việt Nam hút giới đầu tư

Với pháp lý minh bạch, vị trí trung tâm Buôn Ma Thuột, dẫn đầu xu thế kiến trúc chữa lành, Thành phố Cà phê còn thu hút giới đầu tư nhờ hệ thống tiện ích giúp phát triển dịch vụ.   Dự án Thành phố Cà phê nằm trong thị trường đang tăng từ 31 – 90%                             Thị trường tăng trưởng từ 30% trở lên Trong những năm gần […]

Placeholder Image