XÂY DỰNG CÁC ĐÔ THỊ HẠT NHÂN ĐỂ TRỞ THÀNH VÙNG KINH TẾ ĐỘNG LỰC CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 – 2030 Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 35% Có 21 đô thị
– 1 đô thị loại I (TP. Buôn Ma Thuột)
– 1 đô thị loại III (thị xã Buôn Hồ)
– 5 đô thị loại IV (thị xã Ea Kar, thị trấn: Phước An, Buôn Trấp, Ea Drăng và Quảng Phú)
– 14 đô thị loại V (thị trấn: Ea Pốk, Ea Súp, M’Drắk, Krông Năng, Krông Kmar, Liên Sơn; đô thị: Buôn Đôn, Pơng Drang, Dray Bhăng, Cư Né, Ea Phê, Ea Na, Trung Hòa, Phú Xuân).
Theo đó, ưu tiên đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối hệ thống giao thông với các tỉnh lân cận, khu vực và quốc tế. Xác định các đô thị hạt nhân để phát triển vùng kinh tế động lực của tỉnh.
Đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang, Buôn Ma Thuột – Liên Khương, nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Buôn Ma Thuột – Tuy Hòa; phát triển Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế.
Ưu tiên nguồn lực để mở rộng không gian đô thị, hình thành các khu đô thị chức năng chuyên ngành; triển khai các dự án trọng điểm để TP. Buôn Ma Thuột sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, trung tâm dịch vụ, tài chính, công nghệ cao của tỉnh.
Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó vốn ngân sách nhà nước tập trung cho công tác lập quy hoạch, thiết kế đô thị, đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược và các dịch vụ thiết yếu; tích cực vận động các nguồn vốn ODA, FDI; tạo nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn vốn trong doanh nghiệp và trong nhân dân.
Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng vừa chuyên”. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc quản lý không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị; phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị; quản lý đất đai, nhà ở đô thị…
Nguồn : Báo Đắk Lắk
Author
Hoàng Yến Đặng Thị